سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۳ میل PL فابریک عرض ۱۰۰۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۴ میل PL فابریک عرض ۱۲۵۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان
ورق ۶ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۹۰۰ تومان ۹,۷۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۰۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۱۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۱۰۰ تومان ۸,۹۰۰ تومان

ورق رول برشی گیلان - بروزرسانی :۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm ۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱۰,۰۰۰ تومان ۹,۸۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱ تومان – تومان

ورق فابریک فولاد کاویان اهواز - بروزرسانی :۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۱۵ میل PLفابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۲۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۲۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۲۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۲۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۹,۲۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان

ورق فابریک فولاد اکسین اهواز - بروزرسانی :۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۳,۵۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۶۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۶۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۶۰۰ تومان ۱۲,۴۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۴۰۰ تومان ۱۲,۲۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۴۰۰ تومان ۱۲,۲۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۳۰۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۳۰۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۲,۳۰۰ تومان ۱۲,۱۰۰ تومان

ورق برشی فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۳ میل COILرول عرض ۱۵۰۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۰,۳۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان

ورق قطعات - بروزرسانی :۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق قطعات فولادی ۸میل عرض ۱۲۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰,۴۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۰میل عرض ۱۲۰۰ ۱۰,۳۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۲میل عرض ۱۲۰۰ ۱۰,۳۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۵میل عرض ۱۲۰۰ ۱۰,۳۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۲۰میل عرض ۱۲۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان ۱۰,۴۰۰ تومان