سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/6/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۳ میل PL فابریک عرض ۱۰۰۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۴ میل PL فابریک عرض ۱۲۵۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱ تومان – تومان
ورق ۶ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۵,۱۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۴,۶۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۴,۶۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۴,۹۰۰ تومان ۱۴,۸۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۴,۶۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

ورق رول برشی گیلان - بروزرسانی :1399/8/26

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰mm تومان تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm ۱۵,۱۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm ۱ تومان – تومان

ورق فابریک فولاد کاویان اهواز - بروزرسانی :1399/8/26

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PLفابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۵,۸۰۰ تومان

ورق فابریک فولاد اکسین اهواز - بروزرسانی :1399/7/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۲۱,۴۰۰ تومان ۲۱,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۸,۷۰۰ تومان ۱۸,۴۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۸,۷۰۰ تومان ۱۸,۴۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۷,۰۰۰ تومان ۱۶,۷۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۶,۳۰۰ تومان ۱۶,۶۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۵,۹۰۰ تومان ۱۵,۶۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۵,۹۰۰ تومان ۱۵,۶۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۷,۴۰۰ تومان ۱۷,۱۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm ۱۶,۷۰۰ تومان ۱۶,۳۰۰ تومان

ورق برشی فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/5/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۳ میل COILرول عرض ۱۵۰۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱ تومان – تومان
ورق ۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۶,۱۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۵,۴۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۵,۴۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۵,۸۰۰ تومان ۱۵,۷۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰ ۱۵,۴۰۰ تومان ۱۵,۳۰۰ تومان

ورق قطعات - بروزرسانی :1399/8/26

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق قطعات فولادی ۸میل عرض ۱۲۰۰ ۱۴,۶۰۰ تومان ۱۴,۳۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۰میل عرض ۱۲۰۰ ۱۴,۲۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۲میل عرض ۱۲۰۰ ۱۴,۲۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۵میل عرض ۱۲۰۰ ۱۴,۲۰۰ تومان ۱۴,۱۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۲۰میل عرض ۱۲۰۰ ۱۴,۱۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

ورق رول گیلان - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۲ میل رول عرض ۱۰۰۰ گیلان تومان تومان
ورق ۲ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۰۰۰گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۵۰۰گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۰۰۰ گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۵۰۰ گیلان تومان تومان

ورق رول فولاد مبارکه - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ورق ۲ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۲ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان