سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/2/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۳ میل PL فابریک عرض ۱۰۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۴ میل PL فابریک عرض ۱۲۵۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۲۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ورق ۶ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۲۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۴۰۰ تومان۱۴,۲۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۱۰۰ تومان۱۳,۹۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۱۰۰ تومان۱۳,۹۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۰۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان

ورق رول برشی گیلان - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm۱۲,۰۰۰ تومان۱۱,۸۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۲,۳۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۲,۳۰۰ تومان۱۲,۰۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۲,۳۰۰ تومان۱۲,۲۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱ تومان– تومان

ورق فابریک فولاد کاویان اهواز - بروزرسانی :1399/3/25

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۱۵ میل PLفابریک عرض ۱۵۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۲,۵۰۰ تومان۱۲,۳۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۲,۵۰۰ تومان۱۲,۳۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۲۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۲۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۵۰۰ تومان۱۳,۲۰۰ تومان

ورق فابریک فولاد اکسین اهواز - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۵,۲۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۵,۲۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۸۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۴۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۴۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۴۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۳۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۳۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان

ورق برشی فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/4/7

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق ۳ میل COILرول عرض ۱۵۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۲,۸۰۰ تومان۱۲,۶۰۰ تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۸۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۴,۲۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۴,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۴,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۳,۸۰۰ تومان۱۳,۶۰۰ تومان

ورق قطعات - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق قطعات فولادی ۸میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۱۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۰میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۸۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۲میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۸۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۵میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۰۰۰ تومان۱۲,۸۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۲۰میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۱۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان