سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/6/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۳ میل PL فابریک عرض ۱۰۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۴ میل PL فابریک عرض ۱۲۵۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۶ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۵,۱۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۶۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۶۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۹۰۰ تومان۱۴,۸۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۶۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان

ورق رول برشی گیلان - بروزرسانی :1399/8/26

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰mm تومان تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm۱۵,۱۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۴,۱۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۴,۱۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۴,۱۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱ تومان– تومان

ورق فابریک فولاد کاویان اهواز - بروزرسانی :1399/8/26

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PLفابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان

ورق فابریک فولاد اکسین اهواز - بروزرسانی :1399/7/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۲۱,۴۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۸,۷۰۰ تومان۱۸,۴۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۸,۷۰۰ تومان۱۸,۴۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۷,۰۰۰ تومان۱۶,۷۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۶,۳۰۰ تومان۱۶,۶۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۵,۹۰۰ تومان۱۵,۶۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۵,۹۰۰ تومان۱۵,۶۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۷,۴۰۰ تومان۱۷,۱۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۶,۷۰۰ تومان۱۶,۳۰۰ تومان

ورق برشی فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/5/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق ۳ میل COILرول عرض ۱۵۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۶,۱۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۶,۱۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۳۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۳۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۸۰۰ تومان۱۵,۷۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۳۰۰ تومان

ورق قطعات - بروزرسانی :1399/8/26

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق قطعات فولادی ۸میل عرض ۱۲۰۰۱۴,۶۰۰ تومان۱۴,۳۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۰میل عرض ۱۲۰۰۱۴,۲۰۰ تومان۱۴,۱۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۲میل عرض ۱۲۰۰۱۴,۲۰۰ تومان۱۴,۱۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۵میل عرض ۱۲۰۰۱۴,۲۰۰ تومان۱۴,۱۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۲۰میل عرض ۱۲۰۰۱۴,۱۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان

ورق رول گیلان - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل رول عرض ۱۰۰۰ گیلان تومان تومان
ورق ۲ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۰۰۰گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۵۰۰گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۰۰۰ گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۵۰۰ گیلان تومان تومان

ورق رول فولاد مبارکه - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۲ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان