سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/6/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۳ میل PL فابریک عرض ۱۰۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۴ میل PL فابریک عرض ۱۲۵۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱ تومان– تومان
ورق ۶ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۳۰۰ تومان۱۶,۲۰۰ تومان
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۶,۲۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۵,۷۰۰ تومان۱۵,۵۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۳۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۲۰۰ تومان

ورق رول برشی گیلان - بروزرسانی :1399/6/24

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۳ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm تومان تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰mm تومان تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰mm۱۳,۳۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۳,۴۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۳,۴۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱۳,۴۰۰ تومان۱۳,۱۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰mm۱ تومان– تومان

ورق فابریک فولاد کاویان اهواز - بروزرسانی :1399/6/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۸۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۸۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PLفابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۴,۸۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۶۰۰ تومان۱۳,۳۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۶۰۰ تومان۱۳,۳۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۶۰۰ تومان۱۳,۳۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۶۰۰ تومان۱۳,۳۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۱۵۰۰mm۱۳,۶۰۰ تومان۱۳,۳۰۰ تومان

ورق فابریک فولاد اکسین اهواز - بروزرسانی :1399/6/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۸ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۲۱,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۸,۲۰۰ تومان۱۷,۹۰۰ تومان
ورق ۱۲ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۸,۲۰۰ تومان۱۷,۹۰۰ تومان
ورق ۱۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۳۰۰ تومان۱۴,۰۰۰ تومان
ورق ۲۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۱۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان
ورق ۲۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۳۰۰ تومان۱۳,۹۰۰ تومان
ورق ۳۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۳۰۰ تومان۱۳,۹۰۰ تومان
ورق ۳۵ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۴,۵۰۰ تومان۱۴,۲۰۰ تومان
ورق ۴۰ میل PL فابریک عرض ۲۰۰۰mm۱۵,۱۰۰ تومان۱۴,۸۰۰ تومان

ورق برشی فولاد مبارکه اصفهان - بروزرسانی :1399/5/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۰۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۲ میل COIL رول عرض ۱۲۵۰۱ تومان– تومان
ورق ۳ میل COILرول عرض ۱۵۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۴ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱ تومان– تومان
ورق ۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۸۰۰ تومان
ورق ۶ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۶,۱۰۰ تومان۱۵,۹۰۰ تومان
ورق ۸ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱,۵۲۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
ورق ۱۰ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۳۰۰ تومان۱۵,۱۵۰ تومان
ورق ۱۲ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۲۵۰ تومان
ورق ۱۵ میل COIL رول عرض ۱۵۰۰۱۵,۲۰۰ تومان۱۵,۰۵۰ تومان

ورق قطعات - بروزرسانی :1399/6/24

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق قطعات فولادی ۸میل عرض ۱۲۰۰۱۴,۳۰۰ تومان۱۴,۲۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۰میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۹۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۲میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۹۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۱۵میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۹۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان
ورق قطعات فولادی ۲۰میل عرض ۱۲۰۰۱۳,۹۰۰ تومان۱۳,۸۰۰ تومان

ورق رول گیلان - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل رول عرض ۱۰۰۰ گیلان تومان تومان
ورق ۲ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۰۰۰گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۵۰۰گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۰۰۰ گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۲۵۰ گیلان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۵۰۰ گیلان تومان تومان

ورق رول فولاد مبارکه - بروزرسانی :-

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق ۲ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۲ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۳ میل رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۲۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان
ورق ۴ میل رول عرض ۱۵۰۰ فولاد مبارکه اصفهان تومان تومان