سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ورق آجدار - بروزرسانی :1398/11/20

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ورق سیاه آجدار ۲میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۲/۵ میل۲۰۰۰*۱۰۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۳میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰سبک تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۳میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰سنگین تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۳میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۳میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۴میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۴میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰۹,۰۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۴میل۲۵۰۰*۱۲۵۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۵میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰۹,۰۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۵میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۵میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۶میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۶میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۶میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار ۸میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ تومان– تومان
ورق سیاه آجدار۱۰میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ تومان– تومان