سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن هاش بال پهن HEB_HEA - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانوزنمشاهده نمودار
هاش ۱۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۰۰ KG
هاش ۱۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۴۰ KG
هاش ۱۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۴۰ KG
هاش ۱۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۳۲۰ KG
هاش ۱۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۹۵ KG
هاش ۱۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۳,۰۰۰ تومان۴۰۰ KG
هاش ۱۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۹,۰۰۰ تومان۳۶۵ KG
هاش ۱۶ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۵۰۰ KG
هاش ۱۸ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۵,۵۰۰ تومان۴۲۵ KG
هاش ۱۸ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۵,۵۰۰ تومان۵۹۰ KG
هاش ۲۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۰۰۰ تومان۵۱۰ KG
هاش ۲۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۷۳۰ KG
هاش ۲۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۶۱۰ KG
هاش ۲۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۸۵۰ KG
هاش ۲۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۷۲۰ KG
هاش ۲۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۰۰۰ KG
هاش ۲۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۸۲۰ KG
هاش ۲۶ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۱۲۰ KG
هاش ۲۸ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۹۲۰ KG
هاش ۲۸سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۲۴۰ KG
هاش ۳۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۰۵۰ KG
هاش ۳۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۰۰ KG
هاش ۳۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۱۷۰ KG
هاش ۳۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۵۳۰ KG
هاش ۳۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۲۶۰ KG
هاش ۳۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۶۱۰ KG
هاش ۳۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۳۵۰ KG
هاش ۳۶سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۷۰۵ KG
هاش ۴۰سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۵۰۰ KG
هاش ۴۰سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۸۶۰ KG