سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن هاش بال پهن HEB_HEA - بروزرسانی :1399/6/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانوزنمشاهده نمودار
هاش ۱۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۳,۰۰۰ تومان۲۰۰ KG
هاش ۱۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۳,۰۰۰ تومان۲۴۰ KG
هاش ۱۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۳,۰۰۰ تومان۲۴۰ KG
هاش ۱۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۳,۰۰۰ تومان۳۲۰ KG
هاش ۱۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۶,۳۰۰ تومان۲۹۵ KG
هاش ۱۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۶,۰۰۰ تومان۴۰۰ KG
هاش ۱۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۶,۵۰۰ تومان۳۶۵ KG
هاش ۱۶ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان۵۰۰ KG
هاش ۱۸ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۲,۰۰۰ تومان۴۲۵ KG
هاش ۱۸ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۲,۰۰۰ تومان۵۹۰ KG
هاش ۲۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۶,۵۰۰ تومان۵۱۰ KG
هاش ۲۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۵,۰۰۰ تومان۷۳۰ KG
هاش ۲۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۶۱۰ KG
هاش ۲۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۸۵۰ KG
هاش ۲۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۷۲۰ KG
هاش ۲۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۱۰۰۰ KG
هاش ۲۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۸۲۰ KG
هاش ۲۶ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۱۱۲۰ KG
هاش ۲۸ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۹۲۰ KG
هاش ۲۸سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۱,۵۰۰ تومان۱۲۴۰ KG
هاش ۳۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۰۵۰ KG
هاش ۳۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۱۴۰۰ KG
هاش ۳۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۱۷۰ KG
هاش ۳۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۵۳۰ KG
هاش ۳۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۲۶۰ KG
هاش ۳۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۶۱۰ KG
هاش ۳۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۳۵۰ KG
هاش ۳۶سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۷۰۵ KG
هاش ۴۰سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۵۰۰ KG
هاش ۴۰سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۸۶۰ KG