سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/9/3

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۳,۴۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان – تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/9/3

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری تومان – تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/9/3

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ بناب ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ یزد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان – تومان