سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/6/30

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۵,۰۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان – تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/6/18

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/6/30

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری ۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری تومان – تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/6/30

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ بناب ۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ یزد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان تومان – تومان