سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/4/18

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان – تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/1/17

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/4/18

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان – تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/4/18

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ بناب تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ یزد ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز تومان ۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان ۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان تومان – تومان