سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان – تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان – تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری تومان – تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری تومان – تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری تومان – تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ بناب ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز ۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۴ یزد تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز تومان – تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان – تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان – تومان