سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری تومان– تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ بناب۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ یزد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان– تومان