سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/1/17

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ بناب۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ یزد۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز تومان۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان– تومان