سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/8/5

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری تومان– تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ بناب۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ یزد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان– تومان