سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :1399/5/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :1399/5/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :1399/5/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری۱۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :1399/5/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ بناب۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ یزد۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان– تومان