سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

قوطی(پروفیل) جهان تهران - بروزرسانی :1399/5/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۸,۵۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۲۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران شرق - بروزرسانی :1399/5/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۰۰۰ تومان ۱۵,۸۵۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران صدرا - بروزرسانی :1399/5/2

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۲۰۰ تومان ۱۵,۹۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۷۰۰ تومان ۱۴,۵۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) کیان پرشیا - بروزرسانی :1399/5/27

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۶,۳۰۰ تومان ۱۵۹,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۴۰۰ تومان ۱۵,۲۰۰ تومان

قوطی مبلی خاورصنعت هما تهران - بروزرسانی :۱۶ /۰۹ /۱۴۰۰

نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار

ستونی - بروزرسانی :1399/5/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۳۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۵۰۰ تومان ۱۴,۲۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۵۰۰ تومان ۱۴,۲۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۵۰۰ تومان ۱۴,۲۰۰ تومان

قوطی (پروفیل) صابری - بروزرسانی :1399/6/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱۰ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۹۰۰ تومان ۱۵,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۴,۸۰۰ تومان ۱۴,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۸ میل شاخه ۶ متری ۱۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۷۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) متفرقه - بروزرسانی :-

نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار