سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

قوطی(پروفیل) جهان تهران - بروزرسانی :1399/4/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری – تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران شرق - بروزرسانی :1399/4/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۵۵۰ تومان ۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران صدرا - بروزرسانی :1399/4/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۹۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان

قوطی(پروفیل) کیان پرشیا - بروزرسانی :1399/3/25

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان

قوطی مبلی خاورصنعت هما تهران - بروزرسانی :۲۴ /۰۴ /۱۳۹۹

نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار

ستونی - بروزرسانی :1399/1/17

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۹,۵۵۰ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۹,۵۵۰ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۹,۴۵۰ تومان – تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۹,۴۵۰ تومان – تومان

قوطی (پروفیل) صابری - بروزرسانی :1399/3/26

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱۰ میل شاخه ۶ متری – تومان – تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۵۵۰ تومان ۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۵۵۰ تومان ۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۵۵۰ تومان ۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۷۵۰ تومان ۱۰,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۷۵۰ تومان ۱۰,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۷۵۰ تومان ۱۰,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۸ میل شاخه ۶ متری ۱۰,۷۵۰ تومان ۱۰,۶۰۰ تومان