سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

قوطی(پروفیل) جهان تهران - بروزرسانی :1399/4/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری– تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران شرق - بروزرسانی :1399/4/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۰,۵۵۰ تومان۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران صدرا - بروزرسانی :1399/4/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۰,۹۵۰ تومان۱۰,۸۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان

قوطی(پروفیل) کیان پرشیا - بروزرسانی :1399/3/25

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان

قوطی مبلی خاورصنعت هما تهران - بروزرسانی :۲۱ /۰۴ /۱۳۹۹

نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار

ستونی - بروزرسانی :1399/1/17

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۹,۵۵۰ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۹,۵۵۰ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۹,۴۵۰ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۹,۴۵۰ تومان– تومان

قوطی (پروفیل) صابری - بروزرسانی :1399/3/26

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱۰ میل شاخه ۶ متری– تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۰,۵۵۰ تومان۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۵۵۰ تومان۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۰,۵۵۰ تومان۱۰,۴۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۰,۷۵۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری۱۰,۷۵۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری۱۰,۷۵۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۸ میل شاخه ۶ متری۱۰,۷۵۰ تومان۱۰,۶۰۰ تومان