سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

قوطی(پروفیل) جهان تهران - بروزرسانی :1399/5/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۸,۵۰۰ تومان۱۸,۰۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۶,۲۰۰ تومان۱۵,۹۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران شرق - بروزرسانی :1399/5/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری۱۶,۰۰۰ تومان۱۵,۸۵۰ تومان

قوطی(پروفیل) تهران صدرا - بروزرسانی :1399/5/2

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱٫۵ میل شاخه ۶ متری۱ تومان– تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۶,۲۰۰ تومان۱۵,۹۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۴,۷۰۰ تومان۱۴,۵۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) کیان پرشیا - بروزرسانی :1399/5/27

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۶,۳۰۰ تومان۱۵۹,۵۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۵,۴۰۰ تومان۱۵,۲۰۰ تومان

قوطی مبلی خاورصنعت هما تهران - بروزرسانی :۲۷ /۰۷ /۱۴۰۰

نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار

ستونی - بروزرسانی :1399/5/27

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۵,۳۰۰ تومان۱۵,۰۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۴,۵۰۰ تومان۱۴,۲۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۴,۵۰۰ تومان۱۴,۲۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۴,۵۰۰ تومان۱۴,۲۰۰ تومان

قوطی (پروفیل) صابری - بروزرسانی :1399/6/1

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
قوطی ضخامت ۱۰ میل شاخه ۶ متری۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری۱۵,۹۰۰ تومان۱۵,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری۱۴,۸۰۰ تومان۱۴,۶۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۳ میل شاخه ۶ متری۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۴ میل شاخه ۶ متری۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۵ میل شاخه ۶ متری۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۶ میل شاخه ۶ متری۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان
قوطی ضخامت ۸ میل شاخه ۶ متری۱۵,۰۰۰ تومان۱۴,۷۰۰ تومان

قوطی(پروفیل) متفرقه - بروزرسانی :-

نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار