سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN وارداتی - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانوزنمشاهده نمودار
ناودانی UNP ۳/۵ ترک شاخه ۶ متری۱ تومان۱۵ KG
ناودانی ۴ UNP ترک شاخه ۶ متری۱۷,۵۰۰ تومان۱۸ KG
ناودانی ۵ UNP ترک شاخه ۶ متری۱۷,۵۰۰ تومان۲۵ KG
ناودانی ۶/۵ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۴۳ KG
ناودانی ۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۱۰۵ KG
ناودانی ۱۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۱۲۵ KG
ناودانی ۱۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۱۶۵ KG
ناودانی ۱۴ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۱۹۵ KG
ناودانی ۱۶ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۲۲۵ KG
ناودانی ۱۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۲۶۵ KG
ناودانی ۲۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱,۷۵۰ تومان۳۰۵ KG
ناودانی ۲۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۳۵۰ KG
ناودانی ۲۴ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۴۰۵ KG
ناودانی ۲۶ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۴۵۰ KG
ناودانی ۲۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۵۰۰ KG
ناودانی ۳۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۵۴۰ KG
ناودانی ۳۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۵۹۰ KG
ناودانی ۳۵ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۶۳۰ KG
ناودانی ۴۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۷۹۰ KG

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN فایکو ساری - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۶ UNPشاخه ۱۲ متری– تومان– تومان
ناودانی ۱۸ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۰ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۲ UNPشاخه ۱۲ متری۱۴,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۶,۰۰۰ تومان– تومان

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/4/21

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۲ UNPشاخه ۱۲ متری۱۲,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۶ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۸ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۰ UNPشاخه ۱۲ متری۱۱,۶۰۰ تومان– تومان