سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN وارداتی - بروزرسانی :۱۰ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانوزنمشاهده نمودار
ناودانی UNP ۳/۵ ترک شاخه ۶ متری۱ تومان۱۵ KG
ناودانی ۴ UNP ترک شاخه ۶ متری۱۴,۵۰۰ تومان۱۸ KG
ناودانی ۵ UNP ترک شاخه ۶ متری۱۳,۹۰۰ تومان۲۵ KG
ناودانی ۶/۵ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۸۰۰ تومان۴۳ KG
ناودانی ۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۰۵ KG
ناودانی ۱۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۲۵ KG
ناودانی ۱۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۶۵ KG
ناودانی ۱۴ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۱۹۵ KG
ناودانی ۱۶ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۲۲۵ KG
ناودانی ۱۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۲۶۵ KG
ناودانی ۲۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۳۰۵ KG
ناودانی ۲۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۳۵۰ KG
ناودانی ۲۴ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۲,۰۰۰ تومان۴۰۵ KG
ناودانی ۲۶ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۴۵۰ KG
ناودانی ۲۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۵۰۰ تومان۵۰۰ KG
ناودانی ۳۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۵۴۰ KG
ناودانی ۳۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۵۹۰ KG
ناودانی ۳۵ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۶۳۰ KG
ناودانی ۴۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان۷۹۰ KG

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN فایکو ساری - بروزرسانی :۱۰ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۴ UNPشاخه ۱۲ متری۸,۹۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۶ UNPشاخه ۱۲ متری– تومان– تومان
ناودانی ۱۸ UNPشاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۰ UNPشاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۲ UNPشاخه ۱۲ متری۱۲,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۲,۰۰۰ تومان– تومان

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN فولاد البرز غرب - بروزرسانی :۱۰ /۰۳ /۱۳۹۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸ UNPشاخه ۱۲ متری۸,۱۵۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰ UNPشاخه ۱۲ متری۸,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۲ UNPشاخه ۱۲ متری۸,۲۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۴ UNPشاخه ۱۲ متری۸,۹۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۶ UNPشاخه ۱۲ متری۸,۹۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۸ UNPشاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۰ UNPشاخه ۱۲ متری۹,۵۰۰ تومان– تومان
دریافت مشاوره رایگان
جهت استفاده از مشاوره رایگان شماره تلفن خود راوارد نمایید

ارسال
close-link