سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN وارداتی - بروزرسانی :1399/6/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانوزنمشاهده نمودار
ناودانی UNP ۳/۵ ترک شاخه ۶ متری۱ تومان۱۵ KG
ناودانی ۴ UNP ترک شاخه ۶ متری۱۸,۰۰۰ تومان۱۸ KG
ناودانی ۵ UNP ترک شاخه ۶ متری۱۷,۲۰۰ تومان۲۵ KG
ناودانی ۶/۵ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۵۰۰ تومان۴۳ KG
ناودانی ۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۱۰۵ KG
ناودانی ۱۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۱۲۵ KG
ناودانی ۱۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۱۶۵ KG
ناودانی ۱۴ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۱۹۵ KG
ناودانی ۱۶ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۲۲۵ KG
ناودانی ۱۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۲۶۵ KG
ناودانی ۲۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۳۰۵ KG
ناودانی ۲۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۳۵۰ KG
ناودانی ۲۴ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۹,۰۰۰ تومان۴۰۵ KG
ناودانی ۲۶ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۴۵۰ KG
ناودانی ۲۸ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۵۰۰ KG
ناودانی ۳۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۵۴۰ KG
ناودانی ۳۲ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۵۹۰ KG
ناودانی ۳۵ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱۷,۰۰۰ تومان۶۳۰ KG
ناودانی ۴۰ UNP ترک شاخه ۱۲ متری۱ تومان۷۹۰ KG

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN فایکو ساری - بروزرسانی :1399/6/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۱۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۶ UNPشاخه ۱۲ متری– تومان– تومان
ناودانی ۱۸ UNPشاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۰ UNPشاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۲ UNPشاخه ۱۲ متری۱۶,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۸,۵۰۰ تومان– تومان

ناودانی استاندارد ۲-۱۰۲۶ DIN فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/6/16

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
ناودانی ۸ UNPشاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۰ UNPشاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۲ UNPشاخه ۱۲ متری۱۴,۲۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۴ UNPشاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۶ UNPشاخه ۱۲ متری۱۳,۰۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۱۸ UNPشاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
ناودانی ۲۰ UNPشاخه ۱۲ متری۱۴,۵۰۰ تومان– تومان