سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی کارخانه شکفته مشهد و یزد - بروزرسانی :1399/4/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNPسبک شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری ۱۱,۵۰۰ تومان ۱۰,۹۰۰ تومان

ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/4/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان

ناودانی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/4/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۶۰۰ تومان ۱۱,۲۰۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱۱,۲۰۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان

ناودانی کارخانه جویا نورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/4/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ۱۱,۴۷۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۴۲۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری ۱۱,۴۵۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۴۰۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ۹۱۱,۳۷۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۳۲۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری ۱۱,۳۵۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۳۰۰ تومان – تومان

ناودانی متفرقه - بروزرسانی :1399/4/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری دهشیر یزد ۱۱,۴۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری نورد سجاد ۱۱,۴۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری آریان فولاد ۱۱,۰۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری فولاد فراد ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲متری مگا استیل ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری دهشیر یزد ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری مگا استیل ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ذوب آهن ۱۱,۳۰۰ تومان ۱ تومان