سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

ناودانی کارخانه شکفته مشهد و یزد - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNPسبک شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNPسبک شاخه ۶ متری ۱۳,۱۰۰ تومان ۱۲,۴۵۰ تومان

ناودانی کارخانه فولاد البرز غرب - بروزرسانی :1399/9/2

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶و۱۲ متری ۱ تومان – تومان

ناودانی کارخانه ناب تبریز - بروزرسانی :1399/9/20

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱ تومان – تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه۱۲ متری ۱۲,۹۰۰ تومان ۱۲,۵۰۰ تومان

ناودانی کارخانه جویا نورد فولاد تهران - بروزرسانی :1399/9/9

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۳۵۰ تومان – تومان
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۳۰۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ۱۱,۵۷۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۰۲۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری ۱۱,۰۵۰ تومان – تومان
ناودانی ۸۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ۱۱,۰۷۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری ۱۱,۰۲۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۱۲ متری ۱۱,۰۵۰ تومان – تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP سبک شاخه ۶ متری ۱۱,۰۰۰ تومان – تومان

ناودانی متفرقه - بروزرسانی :1399/9/22

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالا فی تهران فی کارخانه مشاهده نمودار
ناودانی ۶۰ UNP سبک شاخه ۶ متری دهشیر یزد ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۸۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری نورد سجاد ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری آریان فولاد ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۰۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری فولاد فراد ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲متری مگا استیل ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری دهشیر یزد ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۲۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری مگا استیل ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۴۰ UNP استاندارد شاخه ۶ متری مگا استیل ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان
ناودانی ۱۶۰ UNP استاندارد شاخه ۱۲ متری ذوب آهن ۱۲,۹۰۰ تومان ۱ تومان