سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

میلگرد فولاد کویر کاشان - بروزرسانی :1398/10/8

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
کلاف ساده ۱۰ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۱ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۲ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۲/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۳ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۴ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۶/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۵/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۶A1 تومان تومان
کلاف ساده ۷A1 تومان تومان
کلاف ساده ۸/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۸A1 تومان تومان
کلاف ساده ۹A1 تومان تومان
میلگرد ساده ۱۲ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۱۴ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۱۶ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۱۸ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۲ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۳ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۵ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۶ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۸ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۲ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۴ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۶ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۸ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۴۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۴۵ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۵۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان