سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد - قیمت روز میلگرد - مهد فولاد

جدیدترین قیمت میلگرد ساده

میلگرد فولاد کویر کاشان – بروزرسانی :۱۳۹۸/۱۰/۸

اطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشتراطلاعات بیشترافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
کلاف ساده ۱۰ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۱ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۲ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۲/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۳ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۴ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۱۶/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۵/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۶A1 تومان تومان
کلاف ساده ۷A1 تومان تومان
کلاف ساده ۸/۵ A1 تومان تومان
کلاف ساده ۸A1 تومان تومان
کلاف ساده ۹A1 تومان تومان
میلگرد ساده ۱۲ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۱۴ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۱۶ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۱۸ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۲ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۳ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۵ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۶ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۲۸ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۲ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۴ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۶ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۳۸ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۴۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۴۵ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان
میلگرد ساده ۵۰ A1 شاخه ۱۲ متری تومان۶,۰۵۰ تومان

جدیدترین قیمت میلگرد آجدار

میلگرد ذوب آهن اصفهان – بروزرسانی :۱۳۹۹/۶/۵

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۳۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۰۰ تومان

میلگرد نیشابور خراسان – بروزرسانی :۱۳۹۹/۶/۵

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان۹,۴۰۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۷۰۰ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان

میلگرد پرشین اشتهارد – بروزرسانی :۱۳۹۹/۶/۵

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریداطلاعات بیشتراطلاعات بیشتر
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
میلگرد آجدار ۱۰ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۰ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A2 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۶۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ A3 شاخه ۱۲ متری۹,۵۵۰ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان۹,۵۵۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ A3 شاخه ۱۲ متری۱ تومان– تومان
میلگرد آجدار ۲۸ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان
میلگرد آجدار ۳۲ A3 شاخه ۱۲ متری تومان تومان

همه چیز در باره قیمت میلگرد 

اگر می خواهید خانه بسازید یا پروژه عمرانی در دست انجام دارید و تلاش می کنید هزینه های اصلی و جانبی را تا سرحد امکان پایین بیاورید، اگر قصد سرمایه گذاری در حوزه فولاد دارید، اگر علاقه مند به حضور در بازار بورس میلگرد و نیز بازار ثانویه کالا در حوزه فولاد هستید، پیشنهاد می کنیم حتما این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.

در این مطلب تلاش می کنیم شاخصه های اصلی موثر بر قیمت میلگرد به عنوان یکی از اصلی ترین مواد تاثیرگذار بر قیمت نهایی پروژه های عمرانی و نیز کوتاه ترین مسیرهای دستیابی به نتیجه مطلوب و راهکارهای اطلاع از قیمت میلگرد به روز و تهیه هرچه ارزانتر آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا شناخت صحیح فاکتورهای موثر در افزایش یا کاهش قیمت میلگرد به روز و نیز مولفه های مختلف این محصول امری حیاتی است.

در یک تقسیم بندی کلی میلگرد به دو دسته ساده و آجدار تقسیم می شود و هر دسته نیز بر اساس قطر شاخه میلگرد بر حسب میلیمتر به انواع مختلف از جمله میلگرد ۸، میلگرد ۱۲، میلگرد ۱۶ و غیره… تقسیم می گردد و بر این اساس توجه به نوع و قطر میلگرد مناسب پروژه شما در کیفیت اجرای پروژه، کیفیت و امنیت آن و در نهایت قیمت میلگرد تاثیر به سزایی خواهد داشت.

از دیگر انواع میلگرد می توان به میلگردهای برنجی یا میلگردهای استیل اشاره نمود.

میلگرد برنجی از آلیاژ هفتاد درصد مس و سی درصد روی ساخته می شود، مقاوم در برابر حرارت و مناسب برای قطعات الکترونیکی است و همین خصوصیات موجب افزایش قیمت میلگرد برنجی شده است.

میلگرد استیل آلیاژی از استیل است که بیشتر برای مصارف خاص مثل شفت استیل به کار می رود و ساده ترین راه شناسایی آن نیز استفاده از آهن ربا است و به چهار دسته بگیر، نگیر، نسوز و آلیاژی تقسیم می شود.

آهن اپ | مهد فولاد- قیمت میلگرد - همه چیز در مورد قیمت میلگرد

برای ورود به بازار کار میلگرد چه اطلاعاتی را باید کسب نماییم؟

 

امروزه با افزایش سطح علمی بشر و ساخت سازه های عظیم و نوین، میزان استفاده از محصولات اولیه همانند میلگرد نیز افزایش یافته و ورود به بازار این کالا، در صورت استفاده صحیح از منابع موجود، می تواند سود قابل توجهی را به ارمغان آورد.

حال به بررسی عومل موثر و شیوه آگاهی از قیمت  میلگرد به روز پرداخته و پس از مطالعه آن انتظار می رود شما تسلط نسبی بر شیوه قیمت گذاری و اطلاع از قیمت میلگرد به روز دست یابید.
اگر در رابطه با تغییرات قیمت میلگرد ، نحوه محاسبه قیمت میلگرد ، شرایط خرید میلگرد نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره از کارشناسان فروش مجوعه آهن اپ دارید ، کافیست دکمه زیر را کلیک نمائید.

 

تماس با ما


قیمت میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

 

قیمت روز میلگرد بر اساس وزن فولاد به کار برده شده در هر شاخه میلگرد محاسبه می گردد و بر این اساس فرمول دقیق محاسبه وزن میلگرد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که در پروژه های عمرانی معمولا میزان میلگرد مورد نیاز بر اساس طول محاسبه می شود.

این در حالی است که فروش این محصول بر اساس وزن انجام می گیرد و برای تعیین دقیق وزن میلگرد مورد نیاز باید فرمول محاسبه وزن بر اساس مقیاس طول را مد نظر قرار داد.

در محاسبه میزان میلگرد مورد نیاز ساختمان از دو روش محاسبه کلی و محاسبه دقیق بر اساس متراژ مور نیاز استفاده می شود.

 

در روش کلی برای هر متر مربع زیربنای ساختمان بین ۴۰ تا ۶۰ کیلوگرم میلگرد در نظر گرفته می شود که استفاده از این روش به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که میزان هدر رفت میلگرد را در پروژه شما به شدت افزایش می دهد.

 

محاسبه دقیق وزن میلگرد مستلزم استفاده از جداول تخصصی از جمله جدول لیستروفر و جدول اشتایل است.

خریداران می توانند جهت سهولت در محاسبه و اطلاع از نحوه استفاده از جداول مزبور و نیز آگاهی از آخرین تحولات حوزه فولاد از مشاوره رایگان مجموعه های مرتبط استفاده نمایند. نحوه ارتباط گیری با مشاوران زبده حوزه فولاد در ادامه خواهد آمد.

آهن اپ | مهد فولاد- قیمت میلگرد - قیمت میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

 

فرمول محاسبه دقیق میلگرد مورد نیاز ساختمان به صورت زیر است:

 

W = D²L / 162

در این فرمول w بیانگر وزن میلگرد، d نشاندهنده قطر میلگرد و L نشاندهنده طول میلگرد است.

بر اساس فرمول مزبور قطر هر شاخه میلگرد در مقیاس میلیمتر محاسبه می گردد و عدد نهایی بر حسب کیلوگرم خواهد بود.

به عنوان مثال وزن ۶۰ متر از یک میلگرد با قطر ۱۲ میلیمتر به شرح زیر محاسبه می شود.

D=12 mm

L=60 m

W = D²L / 162

W = 12² * ۱۶۲/۶۰ = ۵۳ kg

پس وزن ۶۰ متر از میلگرد قطر ۱۲ میلیمتر برابر است با ۵۳ کیلوگرم.

بر همین اساس خریداران می توانند وزن میلگرد مورد نیاز خود را محاسبه کرده و از خرید مازاد و هدر رفتن منابع خود جلوگیری کنند.

 

عوامل موثر بر قیمت بازار(قیمت میلگرد به روز)

 

  1. میزان عرضه و تقاضا

یکی از مورد هایی که تمامی اقتصاددانان در مورد میزان تاثیر گذاری آن بر روی مبحث قیمت میلگرد به روز و قیمت گذاری اتفاق نظر دارند، مساله عرضه و تقاضا است. مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت محصولات فولادی عرضه و تقاضا است.

با افزایش تقاضا و کاهش عرضه قیمت میلگرد به روز افزایش می یابد، یا با کاهش تقاضا و افزایش عرضه قیمت‌ها کاهش می ‌یابد. شایان توجه است که قیمت میلگرد، علاوه بر این که تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارد، تحت تاثیر پیش‌بینی عرضه و تقاضا هم قراردارد.

توصیه موکد ما به شما عزیزان این است که به هیچ‌ عنوان از پیش بینی ‌های قیمت میلگرد به روز بازار غفلت ننمایید و سعی کنید در جریان آنالیز های علمی و فنی قیمت میلگرد باشید تا بتوانید جهت خرید های آتی تصمیم ‌های صحیحی اتخاذ نمایید.

۲- صادرات و کم و کیف آن

صادرات ارزان قیمت میلگرد به روز موجب گشته تقاضای نامتعارف از سوی دلالان و تجار برای ارسال به همسایگان ایران به وجود آید و باعث به وجود آمدن التهابات هیجانی قیمت میلگرد گردد. البته این مسئله به درخواست تولیدکنندگان توسط دولت مرتفع گردیده و اکنون صادرات محصولات نهایی(قیمت میلگرد به روز) تنها توسط تولیدکنندگان صورت می گیرد.

۳- میزان افزایش و یا کاهش یافتن نرخ ارز

سیاست های مالی دولت اقتضا می کند بازار های کالایی داخلی پیرو میزان ارزش پول ملی ما در مواجه با ارز سایر کشور ها گردد؛ به همین دلیل هرگونه تغییر و تحول در میزان ارز کشور ها می تواند بر قیمت نهایی کالا های داخلی تاثیر گذارد.

۴- قیمت مواد اولیه

از مواد اولیه موثر بر  قیمت آهن، می ‌توان بر قیمت مواد اولیه بنیادی مانند سنگ آهن و قراضه و قیمت میلگرد به روز و فی مواد اولیه پایه مانند نیکل و کروم اشاره نمود. بنابراین، تغییر و تحول در قیمت هر کدام از این مواد اولیه، آغاز گر تغییرات بر قیمت میلگرد به روز خواهد بود.

در صورت کاهش موجودی مواد اولیه و افزایش تقاضا، قیمت میلگرد افزایش خواهد یافت و در نتیجه با افزایش قیمت محصولات فولادی و قیمت میلگرد به روز از جمله قیمت پروفیل مواجه خواهیم شد. به علاوه قیمت مواد اولیه بنیادی و پایه، هزینه انرژی نیز به طور مستقیم بر قیمت میلگرد تاثیر خواهد گذاشت؛ چرا که ذوب و شکل دهی فولاد از پرهزینه ترین بخش‌های انرژی در هر کشور به شمار می‌آید.

۵- میزان تورم و افزایش حقوق و دستمزد های کارگران

متاسفانه میزان قابل توجه تورم در کشورمان باعث شده هر ساله موضوعاتی مانند افزایش حقوق و دستمزد کارگران پیش آید که در قیمت میلگرد به روز هر چند کم رنگ تاثیر می گذارد.

۶. هزینه حمل و نقل

هزینه حمل و نقل با قیمت بنزین و فراورده های نفتی رابطه پایاپایی دارد. چرا که هرگونه حمل و نقلی از کشتی ‌رانی تا ترانزیت های حمل بار به سوخت نیاز دارند. پس هزینه حمل و نقل جزء لا ینفک در تعیین قیمت محصولات فولادی و قیمت میلگرد به روز به شمار می رود.

مواد اولیه مانند قراضه و فلزات خاص مانند نیکل امکان دارد از سایر کشورها تامین شود که هزینه حمل و نقل آن ‌ها نیز بر قیمت پایانی فولاد و در نتیجه قیمت میلگرد به روز موثر خواهد بود.

چه مسائلی بر قیمت میلگرد و نوسانات آن تاثیر می گذارد؟

 

در بازار کنونی عوامل متعددی بر نوسانات لحظه ای قیمت میلگرد تاثیر دارد که از جمله مهمترین آن ها می توان به شرایط هیجانی از قبیل نرخ دلار، مسائل سیاسی، تحولات قیمت فولاد در بازار جهانی، شرایط کارحانه های فولاد سازی، تحریم ها، تاثیر برابری میزان عرضه و تقاضا، قیمت مواد اولیه، ممنوعیت یا جواز صدور آهن، تاثیر نرخ تورم بر قیمت نهایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و غیره… اشاره کرد.

همچنین مداخله دلالان و سودجویان در حوزه فولاد همچون تمامی بازارها به شدت بر افزایش قیمت میلگرد و به تبعد آن قیمت تمام شده محصولات و پروژه های عمرانی تاثیر گذار است. کوتاهی دست اینگونه سود جویان در حوزه فولاد نیازمند هوشیاری خریداران و استفاده از روش های ثبت سفارش از مبادی معتبر و اطلاع از قیمت مصوب است که می تواند نقش بسیار مهمی در رونق صنعت فولاد و نیز کاهش هزینه های نهایی این خریداران داشته باشد.


دلایل افزایش قیمت میلگرد

افزایش قیمت میلگرد چه در بازارهای جهانی و چه در بازار ایران متاثر از عوامل و فاکتورهای متفاوتی است که در ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می شود.

تاثیر نوسانات ارزی روی قیمت میلگرد

از جمله مهم ترین عامل موثر در قیمت میلگرد در بازارهای داخلی را می توان نوسانات ارزی در کنار هیجانات ناشی از اخبار مرتبط با حوزه مسکن دانست.

با توجه به وضعیت تحریم ها و احتمال بروز تغییرات آنی در بازار مسکن، همچنین تصویب دستورالعمل های متفاوت در ضوابط صادرات فولاد، باید نوسانات لحظه ای قیمت میلگرد را امری اجتناب ناپذیر دانست.

از آنجا که ایران در میان ده کشور اول دنیا در زمینه تولید و صادرات فولاد قرار دارد، همواره قیمت این محصول به نرخ ارز محاسبه شده و نوسانات قیمت دلار در قیمت نهایی این محصول نقش مهمی ایفا می کند.


با این وجود اطلاع سریع از نوسانات آنی و بررسی تحلیل های اقتصادی و فنی کارشناسان مرتبط با بازار فولاد می تواند در بازار رقابتی کنونی مهم ترین وجه تمایز شما با سایر رقبا باشد. البته تمرکز بر تمامی تحلیل ها و شناخت صحیح و غلط آن ها امری دشوار و حیاتی است که در ادامه و در بخش راهکارها به آن خواهیم پرداخت.

تعادل برابری عرضه و تقاضا

 

شاخص بعدی تاثیر گذار در قیمت میلگرد های موجود در بازار داخلی تعادل عرضه و تقاضا است.

به عقیده غالب تحلیلگران بازار، میزان برابری عرضه و تقاضا از مهم ترین شاخصه های تاثیر گذار بر قیمت روز میلگرد است که توجه به آن و نیز توان پیش بینی زمان تعادل یا بر هم خوردن این برابری می تواند نقش مهمی در موفقیت خریداران این حوزه ایفا نماید.

 

بر همین اساس بررسی دقیق تحلیل های فنی کارشناسان این حوزه می تواند تعیین کننده تفاوت ملموس شما با سایر رقبا در اجرای یک پروژه موفق باشد.

 

هزینه مواد اولیه

 

از آنجا که قیمت مواد اولیه صنعت فولاد ارتباط مستقیم با میزان استخراج معادن سنگ آهن و نیز هزیه بازیافت قراضه دارد، افزای قیمت این شاخص نیز تاثیر غیر قابل انکاری بر افزایش قیمت میلگرد و تیرآهن دارد.

آهن اپ - مهد فولاد - قیمت میلگرد - تعادل برابری عرضه و تقاضا قیمت میلگرد

سایر موارد از دیگر مولفه هایی که ارتباط مستقیم با قیمت نهایی میلگرد دارند باید به هزینه حمل و نقل دریایی و زمینی، افزایش نرخ تورم جهانی، رونق یا کسادی بازار صنایع وابسته و ثبات بازار این صنایع از جمله صنعت خودرو سازی به عنوان مهمترین خریدار فولاد، رونق معاملات فولاد در بازار بورس به عنوان بازاری دور از دسترس دلالان، افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر هزینه سوخت کارخانه های تولید و همچنین هزینه حمل و نقل اشاره نمود. در زمینه حمل و نقل خریداران می توانند با دقت نظر و ثبت سفارش از واحد های نزدیکتر به مقصد و یا سفارش از مبادی مقرون به صرفه در میزان هزینه نهایی خود صروفه جویی کنند. به عنوان مثال ثبت سفارش به مبادی موثقی که راسا از طریق متصدیان حمل و نقل مقرون به صرفه اقدام به ارسال محصولات خود می نمایند می تواند بسیار موثر واقع شود.

راه های آگاهی از قیمت میلگرد

در دنیای هوشمند کنونی آگاهی و داشتن اطلاعات به روز و مفید در تمامی حوزه های زندگی می تواند در موفقیت هر پروژه کاری نقش به سزایی ایفا کند و هر آنچه سرعت تغییر در نرخ لحظه ای قیمت ها بالاتر باشد لزوم این آگاهی اهمیت بالاتری خواهد داشت. همین امر در حوزه بازار فولاد با تغییرات آنی مستمر به وضوح قابل مشاهده است. به ویژه اینکه نوسانات قیمت روز میلگرد با توجه به شرایط عنوان شده، بازه گسترده ای را در بر می گیرد. بر همین اساس چنانچه سازندگاه و مجریان پروژه های عمرانی بتوانند از آخرین تحولات قیمت میلگرد در کمترین زمان ممکن مطلع شوند این امکان را خواهند داشت که در رقابت بر سر قیمت تمام شده پروژه های خود گام های موثری برداشته و بر میزان موفقیت و شهرت خود بیافزایند. اهمیت این مسئله زمانی جلوه گر خواهد شد که با کوتاه شدن دست دلالان و سودجویان بازار فولاد، تاثیر خود را بر سرعت فرایند تهیه مواد شامل ثبت سفارش، خرید، ارسال و تحویل میلگرد مورد نیاز بگذارد. برای اطلاع از آخرین تغییرات قیمت می توانید به لیست قیمت میلگرد و نمودارهای آنلاین مراجعه نمایید

حدود قیمت میلگرد بر اساس انواع

 

با توجه به تمامی فاکتورهایی که مورد اشاره قرار گرفت قیمت حدودی میلگرد بر اساس انواع، واحد تولید کننده میلگرد، قطر میلگرد، نرخ روز ارز و … متغیر است.

به عنوان مثال با بررسی لیست قیمت میلگرد امروز به نتایج زیر می رسیم. در لحظه نگارش این مطلب شاخص میانگین قیمت میلگرد آجدار در تاریخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۱۰ به میزان ۴۸۳۰ تومان ثبت شده است. این در حالی است که در همین تاریخ میانگین قیمت میلگرد استیل در حدود ۵۰٫۰۰۰ تومان ثبت شده و این  میانگین در مورد قیمت میلگرد برنجی بیش از ۵۸٫۰۰۰ تومان است.

 

بر این اساس در همین تاریخ قیمت میلگرد ۸ هر کیلو ۵۲۰۰ تومان، قیمت میلگرد ۱۰ هر کیلو ۵۱۵۰ تومان، و  قیمت میلگرد ۱۲ هر کیلو ۵۱۰۰ تومان، قیمت میلگرد ۱۴ هر کیلو ۴۹۵۰ تومان و قیمت میلگرد ۱۶ هر کیلو ۴۹۵۰ تومان عنوان شده است. این در حالی است که قیمت میلگرد ۱۸ در همین تاریخ از سوی همان واحد تولیدی ۴۹۰۰ تومان عنوان شده است.

 

در نگاه اول به لیست قیمت میلگرد ممکن است تفاوت قیمت ها جزئی و کم اهمیت قلمداد شود اما در عمل مشاهده می کنیم که همین تفاوت های جزئی در قیمت میلگرد و تیر آهن تفاوت قیمت های قابل توجهی در هزینه نهایی ایجاد می کند و همین مسئله اهمیت بررسی قیمت میلگرد قبل از هر خرید را دوچندان می نماید.

 

بر خلاف نگرش عوام، قیمت میلگرد ساده در مقایسه با میلگردهای آجدار به نسبت بالا تر است. به عنوان مثال در لحظه نگارش این مطلب میانگین قیمت میلگرد ساده ۱۲ هر کیلو ۶۱۰۰ تومان، قیمت میلگرد ساده ۱۴، ۱۶ ، ۱۸ و… هم هر کیلو ۶۱۰۰ تومان عنوان شده است.

 

البته قیمت میلگرد ساده به همچون نمونه های آجدار آن بسته به موارد عنوان شده تفاوت دارد و به همان نسبت میلگردهای آجدار، قیمت میلگرد ساده هم با نوسانات لحظه ای مواجه می شود اما کاربرد میلگردهای ساده در ساختمان کمتر از نمونه آجدار آن نیست.

 

در حال حاضر تعدادی از سایت های حوزه فولاد به صورت آنلاین اقدام به ارائه نمودار قیمت میلگرد می نمایند که در این میان می توان به سایت مهد فولاد با به روز آوری لحظه ای و مستند بر اساس قیمت های مصوب اشاره نمود.

همچین کانال تلگرام قیمت میلگرد در هر لحظه آخرین تغییرات قیمت انواع میلگرد و لیست قیمت میلگرد به تفکیک نوع، جنس، سایز و واحد تولیدی آن را در اختیار کاربران قرار می دهد.

در رابطه با بررسی نمودار قیمت میلگرد توجه به چند نکته، حائز اهمیت بسیار است. اول آنکه نمودار قیمت میلگرد توسط منابع مستند و موثق تهیه و منتشر شده باشد. دوم اینکه نمودار قیمت میلگرد مورد نظر شامل آخرین تحولات قیمت باشد چرا که بسیاری از منابع با سهل انگاری در به روز آوری نمودارهای خود با تاخیر چند ساعته، موجبات خسارت خریداران را فراهم می نمایند.

توجه داشته باشید که با یک تفاوت قیمت مختصر در میانگین اعلام شده در نمودار قیمت میلگرد امکان ایجاد اختلاف قیمت بسیار فاحش در تناژ بالا وجود دارد. به همین  دلیل هوشیاری و دقت نظر خریداران در انتخاب مبدا خرید و اعتماد به نمودار قیمت میلگرد از اهمیت حیاتی برخوردارد است.

راهکارهای موفقیت در انجام معاملات میلگرد

 

ماحصل بررسی تمامی مطالب فوق این افق دید را ترسیم می نماید که انجام یک خرید مقرون به صرفه و به تبع آن موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی متاثر از قیمت میلگرد، نیازمند دقت نظر و تمرکز بر نوسانات آنی بازار است و این مهم به دست نمی آید مگر با زیر نظر داشتن کوچکترین جزئیات بازار ارز و فولاد و بورس کالا و بازار ثانویه  و قیمت میلگرد و فولاد.

کارشناسان حوزه اقتصاد و فولاد با بررسی تمام وقت این بازار و تهیه نمودارهای مختلف قیمت میلگرد نظرات و تجربیات خود را به صورت رایگان در اختیار مخاطبان و خریداران این حوزه قرار می دهند اما شناخت تحلیل های صحیح از ناصحیح و مغرضانه امری است که به دقت نظر و پیگیری خریداران نیاز دارد.

به همین دلیل مجموعه مهد فولاد به صورت شبانه روزی با ارائه آخرین تغییرات در تلگرام قیمت میگلرد و نیز مشاوره آنلاین این امکان را برای مخاطبان ایجاد نموده است تا با بهره وری از آخرین تحلیل های کارشناسی، به بهترین انتخاب ممکن دست یافته و با پایین ترین قیمت میلگرد مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

همچنین از طریق ارتباط گیری با ادمین کانال تلگرامی امکان معرفی خریداران به کارشناسان این حوزه و معرفی نزدیکترین مبدا مقرون به صرفه برای آنان فراهم است.

 

نحوه آگاهی از قیمت میلگرد

با گسترش ارتباطات و درآمیخته شدن فضای مجازی با زندگی انسان ها، فضا های شغلی و اطلاع رسانی نیز پا از حد فراتر گذاشته و وارد فضای مجازی شده اند. در گذشته افراد برای آگاهی از قیمت صنایع فولادی من جمله قیمت میلگرد به روز باید به مراکز خاص اطلاع رسانی رجوع کرده و از قیمت میلگرد به روز آگاه می شدند. اما امروزه تنها با یک کلیک می توان به روز قیمت میلگرد به روز را مشاهده کرد.

درخواست قیمت 

فواید آگاهی از قیمت میلگرد

سود و منفعت مراکز بسیاری به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قیمت صنعت آهن و برخی قیمت میلگرد به روز می باشند. مانند: کارخانه ها و کارگاه های تولید وسایل خانگی و یخچال و کولر، صنایع کشاورزی، صنایع اتوموبیل سازی، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع کشتی سازی، صنایع الکتریکی برشکاری و جوشکاری و … .

 

این مراکز با فهم روند قیمتی بازار(من جمله قیمت میلگرد به روز)، می توانند در موقع مناسب اقدام به خرید مواد مورد نیاز خود کرده و حاشیه سود خود را افزایش دهند. این عمل هنگامی میسر خواهد شد که شخص تحلیلگر اطلاعات دقیقی از قیمت به روز بازار داشته باشد. به طور مثال کارگاه تولید لوازم خانگی را فرض کنید که جهت تولید محصولاتش نیازمند خرید اوراق آهن است.

 

مسئول خرید اوراق این کارگاه با رصد نمودن قیمت آهن و پی بردن به روند قیمت میلگرد و آهن، می تواند در پایین ترین قیمت ممکن اقدام به خرید این اوراق نموده و به این صورت با خرید میزان بیشتری از ورقه آهن، تعداد تولید محصولات خود را افزایش دهد و به سود بیشتری دست یابد. و همچنین در صورت مناسب نبودن قیمت میلگرد به روز، سیاست گذاری های لازم را اتخاذ نمایند.

 

میلگرد آجدار یکی از رایج ترین و شایع ترین قطعات آهنی در صنعت ساختمان سازی است. میلگرد های آجدار در سازه ی ساختمان های “بتنی” تحت عنوان عضو  حامل  و مقاوم کننده سازه اعمال می گردد.

میلگرد های آجدار از نکات مثبت بیشتری نسبت به میلگرد های ساده برخودارند. آج های به کار رفته در این نوع موجب اتصال بیشتر بین میلگرد و بتن می شود و همچنین باعث افزایش مقاومت برشی و کششی می شود.

 

میلگرد های آجدار در سازه های بتنی، همراه با بتن برای افزایش استحکام کششی سازه مورد استفاده قرار می گیرد.

وجود میلگرد در بتن باعث می شود سازه علاوه بر تحمل بار فشار که توسط بتن انجام می شود، به تحمل کششی بالایی دست پیدا کند.

میلگردهای آجدار با سه استاندارد متداول  A2، A3  و A4 و در سایز های ۸ تا ۳۲ تولید می شوند.

قیمت میلگرد به روز را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

 

به طور کلی میلگردی که فاقد آج باشد میلگرد ساده می گویند. میلگرد ساده در پروژه های ساختمانی به طور فراگیر مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که می دانید میلگرد های که در بازار وجود دارد در دو گروه آجدار و ساده قرار می گیرند که از لحاظ ویژگی هایشان با یکدیگر متفاوت هستند. میلگردهای آجدار به سه صورت آج مارپیچی، جناغی و مرکب در بازار وجود دارد. همچنین به طور کلی میلگرد ها به دو دسته شاخه ای و کلاف تقسیم می شوند. در ادامه سعی داریم شما را با خصوصیات میلگرد ساده و موارد استفاده از آن در صنعت بیشتر آشنا کنیم.

 

قیمت میلگرد به روز را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

به طور کلی میلگرد ساده در بتن برای افزایش میزان مقاومت کششی قسمت تحتانی بتن استفاده می گردد. قطری که در برگ شناسایی این محصول ذکر شده قطر اسمی آن است.

 

اکثر میلگردهای ساده مشمول برگ شناسنامه بوده که در آن خصوصیات و تحلیل محصول آورده شده است. از موارد کاربرد این نوع نیز می توان در صنعت و ساختمان سازی نام برد. همچنین برای جوشکاری میلگرد ساده بایستی شرایط پیش گرم طبق استاندارد ملی ایران ISIRI 3131 رعایت شود.

هم اکنون قیمت میلگرد به روز ساده ۵۱۳۰ تومان و قیمت میلگرد به روز آج دار ۶۱۰۰ تومان می باشد.

چه مسائلی بر قیمت میلگرد و نوسانات آن تاثیر می گذارد؟

مهمترین آن ها می توان به شرایط هیجانی از قبیل نرخ دلار، مسائل سیاسی، تحولات قیمت فولاد در بازار جهانی، شرایط کارحانه های فولاد سازی، تحریم ها، تاثیر برابری میزان عرضه و تقاضا، قیمت مواد اولیه، ممنوعیت یا جواز صدور آهن، تاثیر نرخ تورم بر قیمت نهایی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و غیره… اشاره کرد.

روند آگاهی از قیمت میلگرد و خرید میلگرد از آهن اپ به چه صورت است؟

برای خرید محصولات و سفارش کالاهای خود میتوانید با مشاهده لیست آخرین قیمت میلگرد و اضافه کردن به سبد خرید ، فرایند خرید را تکمیل کرده یا با مشاوران آهن اپ در تماس باشید.

آیا قیمت میلگرد در سایت آهن اپ به روز است؟

بله قیمت میلگرد به صورت لحظه ای در سایت آهن اپ بروز رسانی می گردد. جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد به سایت مراجعه و یا با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۱۰۰۷ تماس حاصل فرمایید.

قیمت میلگرد چگونه محاسبه می شود؟

W = D²L / 162 در این فرمول w بیانگر وزن میلگرد، d نشاندهنده قطر میلگرد و L نشاندهنده طول میلگرد است. بر اساس فرمول مزبور قطر هر شاخه میلگرد در مقیاس میلیمتر محاسبه می گردد و عدد نهایی بر حسب کیلوگرم خواهد بود. به عنوان مثال وزن ۶۰ متر از یک میلگرد با قطر ۱۲ میلیمتر به شرح زیر محاسبه می شود. D=12 mm L=60 m W = D²L / 162 W = 12² * ۱۶۲/۶۰ = ۵۳ kg پس وزن ۶۰ متر از میلگرد قطر ۱۲ میلیمتر برابر است با ۵۳ کیلوگرم. بر همین اساس خریداران می توانند وزن میلگرد مورد نیاز خود را محاسبه کرده و از خرید مازاد و هدر رفتن منابع خود جلوگیری کنند.