سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

قیمت روز آهن✔

قیمت روز آهن 03 مهدفولاد

جدیدترین قیمت روز آهن

تیرآهن ذوب آهن اصفهان – بروزرسانی :۱۳۹۹/۹/۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد – بروزرسانی :۱۳۹۹/۸/۵

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان

تیرآهن فایکو ساری  – بروزرسانی :۱۳۹۹/۹/۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری تومان– تومان

تیرآهن متفرقه  – بروزرسانی :۱۳۹۹/۹/۹

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ بناب۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ یزد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان– تومان

جدیدترین قیمت سپری

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
سپری ۳۱۴,۵۰۰ تومان– تومان
سپری ۴۱۳,۵۰۰ تومان– تومان
سپری ۵۱۳,۵۰۰ تومان– تومان
سپری ۶۱۳,۵۰۰ تومان– تومان

تیرآهن هاش بال پهن HEB_HEA

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانوزنمشاهده نمودار
هاش ۱۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۰۰ KG
هاش ۱۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۴۰ KG
هاش ۱۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۴۰ KG
هاش ۱۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۳۲۰ KG
هاش ۱۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۵۰۰ تومان۲۹۵ KG
هاش ۱۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۳,۰۰۰ تومان۴۰۰ KG
هاش ۱۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۹,۰۰۰ تومان۳۶۵ KG
هاش ۱۶ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۵۰۰ KG
هاش ۱۸ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۱۵,۵۰۰ تومان۴۲۵ KG
هاش ۱۸ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۵,۵۰۰ تومان۵۹۰ KG
هاش ۲۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری۲۹,۰۰۰ تومان۵۱۰ KG
هاش ۲۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۱۸,۰۰۰ تومان۷۳۰ KG
هاش ۲۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۶۱۰ KG
هاش ۲۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۸۵۰ KG
هاش ۲۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۷۲۰ KG
هاش ۲۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۰۰۰ KG
هاش ۲۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۸۲۰ KG
هاش ۲۶ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۱۲۰ KG
هاش ۲۸ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۹۲۰ KG
هاش ۲۸سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۲۴۰ KG
هاش ۳۰ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۰۵۰ KG
هاش ۳۰ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری۲۷,۰۰۰ تومان۱۴۰۰ KG
هاش ۳۲ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۱۷۰ KG
هاش ۳۲ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۵۳۰ KG
هاش ۳۴ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۲۶۰ KG
هاش ۳۴ سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۶۱۰ KG
هاش ۳۶ سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۳۵۰ KG
هاش ۳۶سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۷۰۵ KG
هاش ۴۰سبک HEAترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۵۰۰ KG
هاش ۴۰سنگین HEBترک شاخه ۱۲ متری تومان۱۸۶۰ KG

هر آنچه از بازار و قیمت روز آهن باید بدانیم

آهن، عنصری است که از ابتدای آشنایی بشر با آن تا کنون همواره یکی از اصلی ترین و مهم ترین عناصر موثر در تمایز اقوام و ملت ها بوده و همچنان به عنوان شاخص ایجاد کننده تفاوت ها شناخته می شود، آنچنان که میزان و کیفیت تولید این عنصر همواره در تعیین جایگاه اقتصادی و نظامی کشورها در عرصه جهانی نقشی به سزا داشته و دارد.

اما آنچه آهن را با زندگی روزمره مردم پیوند می زند نقشی است که این عنصر در مهم ترین نیاز جامعه ایفا می کند و آن بخش مسکن است. امروزه آهن و مشتقات آن سهم به سزایی در رونق یا عدم رونق بخش مسکن دارد به گونه ای که کوچکترین تغییری در قیمت شاخص میانگین آهن موجبات ایجاد تغییر فاحش در قیمت نهایی هر متر مربع از پروژه های ساختمانی را فراهم می نماید و به تنهایی می تواند تعیین کننده موفقیت یا شکست یک پروژه باشد.همین مسئله به خوبی نشان دهنده درجه بالای اهمیت بازار آهن و لزوم هوشیاری فعالان این حوزه در تمامی عرصه های تولید، عرضه و خرید است.

در ادامه تلاش می کنیم با بررسی مولفه های مورد نیاز فعالان حوزه سرمایه گذاری و خریداران آهن، نکات ضروری جهت انجام هرچه بهتر معاملات و آگاهی از قیمت روز آهن را ارائه کنیم.

راه های آگاهی از قیمت روز آهن

به دلیل نوسانات لحظه ای بازار آهن،آگاهی دقیق از قیمت روز اهن الات مهم ترین مسئله ای است که خریداران باید به آن توجه داشته باشند. برای آگاهی از آخرین قیمت های بازار آهن راه های متفاوتی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به بررسی قیمت سهام بورسی، قیمت ها در بازار ثانویه، بررسی قیمت روز آهن آلات در بازار تهران و غیره اشاره کرد اما نکته حیاتی در انتخاب یک خرید خوب آن است که بوسیله اپلیکیشن قیمت آهن آلات ، لیست قیمت های مورد بررسی از منابع مستند و موثق تهیه شده و همواره آخرین تغییرات قیمت روز آهن آلات را در اختیار شما قرار دهد.

از سوی دیگر  علاوه بر قابلیت اعتماد باید بتوانند پیش بینی های هرچند کوتاه مدت از آینده قیمت روز آهن و میلگرد را در اختیار شما قرار دهند. به همین دلیل انجام یک خرید خوب مستلزم پیگیری و دقت نظر در انتخاب منبعی جامع و کامل است.

امروزه سایت های مختلف به صورت های نموداری یا جدولی اقدام به انتشار قیمت بازار آهن و پیش بینی قیمت آهن می نمایند اما متاسفانه برخی از این منابع با سهل انگاری و یا به دلایل مغرضانه قیمت ها را با تاخیر و یا به صورت غیر صحیح منتشر می نمایند و این موجب ورود خسارت های بسیاری به خریداران می گردد به همین دلیل خریداران محترم باید تلاش کنند قبل از خرید با بررسی چند باره منابع خود و یا استفاده از مشاوره رایگان کارشناسان این حوزه از وثوق منابع خود اطمینان کامل حاصل نمایند.  همچینین عضویت در کانال های تلگرامی که به صورت لحظه ای اقدام به انتشار آخرین تحولات قیمت روز آهن آلات و میلگرد می نمایند به دلیل انتشار قیمت ها به صورت آنلاین و مقایسه آن ها می تواند بسیار مفید باشد.

تماس با ما

قیمت روز آهن چگونه محاسبه می شود؟

از آنجا که عوام متعدد در تعیین قیمت روز آهن موثر است، نحوه محاسبه آن با پیچیدگی خاصی روبرو است که به عوامل و فاکتورهای تاثیر گذار بر آن در بخش بعد خواهیم پرداخت. اما در یک تعریف کلی قیمت روز آهن بر اساس وزن، ضخامت، نوع پروفیل، نوع محصول از جمله تیر آهن، میلگرد، شمش، ورق آهن و غیره…، واحد تولید کننده از جمله مشهد، اصفهان، یا کرمانشاه متغیر است.

در محاسبه قیمت آهن آلات نحوه محاسبه وزن بر حسب کیلوگرم بر دسی متر مربع محاسبه می شود و فرمول آن به این شکل است که چگالی (وزن مخصوص) در حجم جسم ضرب می گردد و حاصل ضرب آن برابر با وزن هر قطعه خواهد بود.

برای محاسبه‌ی حجم نیز سطح مقطع در طول ضرب خواهد شد. در نتیجه می‌توانیم این فرمول را مد نظر قرار دهیم:

وزن = وزن مخصوص × قطر یا ضخامت × عرض × طول

وزن مخصوص آهن ۷٫۸۶ کیلوگرم بر دسی متر مربع است و در محاسبات چگالی ورق گالوانیزه، روغنی، سیاه، آجدار و استیل هم مانند چگالی آهن در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال:

برای محاسبه‌ وزن ورق، پلیت یا تسمه: برحسب سانتی متر :

وزن =۱۰۰۰ ÷ ( ۷.۸۶ × ضخامت × عرض × طول ) بر حسب چند متغیر : وزن = ۷.۸۶ × ضخامت ( میلیمتر) × عرض ( متر ) × طول ( متر )

برای محاسبه وزن میلگرد: برحسب سانتی متر : ۱۰۰۰ ÷ ( ۷٫۸۶ × ۳٫۱۴ × شعاع × شعاع × طول )

 روش دوم : قطر × قطر ( برحسب میلیمتر ) تقسیم بر ۱۶۲  و جواب را در طول مورد نظر ضرب کنید.

محاسبه وزن لوله: ۱۰۰۰ ÷ ۷.۸۶  × ۳.۱۴ × ۲ ÷ قطر داخلی – قطر خارجی × ( طول)

آهن اپ - مهد فولاد - قیمت آهن - قیمت روز آهن - قیمت روز آهن چگونه محاسبه می شود؟

چگونه بر تجارت آهن و نحوه آگاهی از قیمت روز آهن آلات مسلط شویم؟

آیا تورم بر قیمت روز آهن آلات تاثیر گذار است؟

تورم یا همان رشد کاذب قیمت ها از مهمترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشور های در حال توسعه است من جمله ایران و با در نظر گرفتن اینکه بیش از ۶۰ درصد از فولاد جهان در کشورهای در حال توسعه استخراج و تولید می شود که کشور چین سهم ۳۰ در صدی را از بازار گرفته است . از طرفی کشورهای توسعه یافته ، مراکز تولید فولاد خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال داده که در این بین دلیل هایی مانند کاهش هزینه های تولید ، نیروی کار ارزان و… در آن نقش اساسی ایفا می کند . حقیقتا با منتقل کردن کارخانه های فولاد از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه قیمت روز آهن  آلات و فولاد به طور مستقیم تحت تاثیر تورم در این کشورها قرار گرفته است. به علاوه سیاست های داخلی کشور ها نیز بر قیمت روز آهن آلات در داخل کشور ها تاثیر می گذارد.

آهن اپ - مهد فولاد - قیمت آهن - قیمت روز آهن - آیا تورم بر قیمت روز آهن آلات تاثیر گذار است؟

رابطه قیمت آهن آلات و قیمت نفت

عوامل و مسایل مختلفی بر قیمت روز آهن آلات و فولاد تاثیر گذار هستند.از آنجایی که نزدیک به ۱۵ درصد قیمت محصولات فولادی مربوط مصرف انرژی واحد های تولیدی است می توان دریافت که یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت روز آهن الات ، قیمت نفت می باشد. قیمت نفت دارای جایگاهی است که کاهش آن موجب رشد اقتصادی کشور های مصرف کننده و افزایش آن موجب رشد اقتصادی کشور های تولید کننده می شود.
قیمت موارد خام و اولیه تولید آهن نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت روز آهن آلات می باشد مقدار تولید و مصرف سنگ اهن تعیین کننده محسوب می شود. با اینکه سردمدار تولید این مواد خام در جهان کشور چین می باشد اما خود این کشور نیز بزرگترین وارد کننده سنگ آهن نیز محسوب می شود. بنابراین حجم تولید سنگ آهن در چین و مقدار مصرف داخلی آن و حتی موجودی های اعلام شده انبار های بنادر چین می تواند بر قیمت روز آهن آلات تاثیر گذار باشد.

رابطه قیمت قراضه و سنگ آهن

علی رغم تاثیر مستقیم دو عامل بالا در قیمت‌های جهانی فولاد و قیمت روز آهن آلات، اما به دلیل حاکم بودن نرخ ارز بر بازار فعلی فولاد ایران، قیمت قراضه فولادی در یکی دو سال گذشته اکثر اوقات تابع و دنباله رو قیمت فولاد بوده تا این که عامل تاثیرگذار برآن باشد.

قیمت قراضه به دلیل محدود بودن آن در کشور مطمئنا باز هم افزایش خواهد یافت. در صورت افزایش مجدد ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت قراضه آنگاه واردات قراضه با قیمت‌های جهانی فعلی (حدود ۳۷۰ دلار) قابل توجیه خواهد شد که البته با نرخ دلار آزاد و سایر هزینه‌ها کمتر از ۱۵۰۰ تومان تمام نخواهد شد. در این‌صورت فولادسازان ناچارا به افزایش مجدد قیمت فولادخام می‌اندیشند، اما روند قیمت‌گذاری بازار و قیمت فولاد وارداتی چنین اجازه‌ای را به آن ها نمی‌دهد.

آهن اپ - مهد فولاد - قیمت آهن - قیمت روز آهن - مسائلی بر قیمت روز آهن و نوسانات آن تاثیر می گذارد؟

مسائلی بر قیمت روز آهن و نوسانات آن تاثیر می گذارد؟

 

همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد عوامل متعددی در نوسانات قیمت روز آهن موثر است که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره خواهد شد.

 

·        تحولات بازارهای جهانی

از آنجا که ایران یکی از ده کشور اول در زمینه تولید و صادرات آهن و مشتقات آن است، تحولات بازارهای جهانی و تغییرات بین المللی شاخص قیمت جهانی آهن تاثیری مستقیم بر قیمت روز آهن در ایران دارد.

 

·        تحریم ها

تحریم های بین المللی همچون هر عرصه دیگر تاثیر منفی بر صنعت فولاد ایران گذاشته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجبات افزایش قیمت روز آهن را فراهم آورده است. از یک سو با افزایش هزینه های تولید و حمل و صادرات بر افزایش قیمت روز آهن تاثیر داشته و از سوی دیگر به صورت غیر مستقیم در اثر ایجاد موانع بر سر راه صادرات و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا با ایجاد فضای هیجانی، نوسانات غیر قابل پیش بینی را ایجاد کرده است.

 

·        افزایش قیمت ارز

همان گونه که قبلا گفته شد به دلیل صدور بخش اعظم آهن تولیدی در ایران، قیمت روز آهن به شدت متاثر از قیمت جهانی و تحولات بازار ارز است و به همین دلیل در سال های اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت ارز قیمت روز آهن نیز با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است.

·        بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا

متاسفانه یکی از عواملی که به شدت بر نوسانات قیمت روز آهن تاثیر دارد، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است. همواره با کاهش یا افزایش خروجی واحد های تولید مصنوعات فلزی، همچنین افزایش یا کاهش هیجانی خرید فعالان اقتصادی حوزه آهن در اثر اخبار و شایعات، قیمت روز آهن دستخوش نوسانات شدید می شود.

 

·        قیمت گذاری سنگ آهن

غالبا مواد اولیه تولیدات آهن از جمله سنگ آهن، قراضه، آهن اسفنجی و سایر موارد تشکیل دهنده خوراک کارخانه های تولید مصنوعات آهنی، در هر سال با توجه به افزایش نرخ تورم با افزایشی نسبی مواجه است و همین موضوع تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت روز آهن دارد.

 

·        افزایش قیمت نفت

همواره با افزایش قیمت نفت، هم به دلیل تاثیر مستقیم بر سوخت کارخانه های تولید آهن و هم به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، شاهد افزایش قیمت روز آهن هستیم.

 

·        افزایش قیمت جهانی فلزات

قیمت روز آهن نیز همانند بسیاری از کالاها به تبع قیمت جهانی آن دچار نوسان می شود. به عنوان مثال در سال گذشته کشور چین به دلیل افزایش ساخت و سازهای داخلی خود از صادرات فولاد جلوگیری کرد و این موضوع بر افزایش قیمت جهانی فلزات تاثیر گذاشت.

 

·        افزایش سالانه حقوق، دستمزر و هزینه های جانبی

افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران و هزیه های جانبی نیز به نوبه خود در تعیین قیمت آهن تاثیر گذار است.

آهن اپ - مهد فولاد - قیمت آهن - قیمت روز آهن - نوسانات قیمت روز آهن

 

چه مواردی تحت تاثیر قیمت روز آهن و نوسانات آن قرار می گیرد؟

 

افزایش قیمت روز آهن به عنوان یکی از مواد اولیه کلیدی بسیاری از صنایع و بازارها، تاثیر مستقیم در افزایش قیمت کالاها و خدمات دارد. از جمله این کالاها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

 • تاثیر افزایش قیمت روز آهن بر بازار مسکن :بازار مسکن به عنوان یکی از بزرگترین گردانندگان چرخه اقتصاد به صورت مستقیم متاثر از نوسانات قیمت روز آهن است چرا که بخش اعظم هزینه پروژه های عمرانی به مصنوعات فلزی و عمدتا آهن اختصاص دارد. در حال حاضر برای هر متر مربع زیربنای ساختمان بین ۴۰ تا ۶۵ کیلوگرم مصنوعات آهن در نظر گرفته می شود و به این ترتیب با کوچکترین نوسان در قیمت روز آهن، شاهد افزایش یا کاهش هزینه های نهایی پروژه های عمرانی به میزان قابل ملاحظه هسیم.
 • صنعت خوردو سازی یکی از بزرگترین خریداران مشتقات آهن :همواره صنایع خوردو سازی در تمام دنیا به عنوان یکی از مهم ترین خریداران محصولات کارخانه های تولید مصنوعات فلزی شناخته می شوند و بدیهی است که نوسان در قیمت روز آهن تاثیر غیر قابل انکاری بر قیمت نهایی محصولات و رونق صنعت خودرو سازی دارد.
 • تاثیر بر قیمت لوازم خانگی :صنایع لوازم خانگی از جمله محصولات وابسته به آهن و فلزات هستند و قیمت نهایی این محصولات شدیدا متاثر از نوسانات قیمت روز آهن است.
 • افزایش قیمت نهایی سایر مصنوعات فلزی :این موضوع کاملا بدیهی است که افزایش قیمت روز آهن تاثیری مستقیم در قیمت تمامی مصنوعات فلزی از جمله فولاد، شمش، ورق آهن و غیره … داشته باشد.
آهن اپ - مهد فولاد - قیمت آهن - قیمت روز آهن - چه مواردی تحت تاثیر قیمت روز آهن و نوسانات آن قرار می گیرد؟

 

حدود قیمت روز آهن به تفکیک شهرها، معیارهای وزنی، واحدها و …

 

آنچنان که گفته شد نمودار قیمت روز آهن متاثر از فاکتورهای متعددی است. از آن جمله می توان به تفکیک قیمت ها بر اساس واحد تولیدی، معیارهای وزنی، انواع مختلف مصنوعات، و غیره پرداخت.

در ادامه به برخی از این تقسیم بندی ها و مقایسه حدود قیمت های آن ها خواهیم پرداخت.

 • وزن

اولین شاخصه برای تعیین قیمت آهن وزن آن است به عنوان مثال در تاریخ نگارش این مطلب هر شاخه تیر آهن ۱۲ متری به وزن ۱۲۲ کیلوگرم با قیمت حدودی ۷۶۰ هزار تومان معامله می شود. این در حالی است که در همین تاریخ یک شاخه تیر آهن ۱۲ متری با وزن ۵۰۰ کیلوگرم با قیمت حدودی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی روبرو است.

 • نوع

شاخصه بعدی قیمت روز آهن آلات بر اساس نوع آن ها از جمله میلگرد، قوطی، شمش، ورقه، ناودانی، تیر آهن، نبشی، ورق سیاه، تسمه، خاموت، گالوانیزه و غیره است که هر کدام به مقتضای نوع خود قیمت های متفاوتی دارد.

 • تقسیم بندی بر اساس شهر
قیمت آهن - آهن گالوانیزه - مهد فولاد

شاخص بعدی، تقسیم بندی بر اساس شهر تولید محصولات مزبور است چرا که قیمت روز آهن هر کیلو به فراخور واحد تولیدی آن متفاوت است. به عنوان مثال باید گفت که قیمت روز آهن در مشهد با قیمت روز آهن اصفهان و قیمت روز آهن در کرمانشاه در یک تاریخ و یک زمان تا حدودی متفاوت است و هر کدام از شهر های مزبور به مقتضای هزینه های تمام شده حمل و نقل و سوخت تفاوت قیمت جزئی دارند. این تفاوت قیمت در قیمت روز آهن آلات در بازار تهران هم مشاهده می شود.

از جمله این شهرها می توان به تولیدی آهن آلات در مشهد، کارخانه تولید آهن در اصفهان، کارخانه تولید کرمانشاه و غیره اشاره نمود.

به عنوان مثال چند مورد از قیمت روز آهن آلات به صورت حدودی و موردی در شهر های مختلف در ادامه می آید که برای اطلاع از قیمت نهایی و لحظه ای آن ها می توانید از طریق این لینک اطلاع حاصل کنید.

 • هر کیلو میلگرد ۱۶ دوازده متری در جدول قیمت روز آهن آلات در مشهد ۴۷۶۰  تومان
 • هر کیلو میلگرد ۲۲ در جدول قیمت روز اهن الات در بازار تهران ۴۷۶۰ تومان
 • هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۴۷۸۰ تومان
 • هر کیلو ورق ۸ در جدول قیمت روز آهن در اصفهان ۶۹۰۰ تومان
 • قیمت هر کیلو ناودانی ۶٫۵ در جدول قیمت روز آهن مشهد ۵۴۰۰ تومان
 • قیمت هر شاخه تیر آهن ۱۴ در جدول قیمت روز آهن آلات اصفهان ۹۹۰ هزار تومان
 • تفکیک بر اساس واحد تولیدی

شاخص بعدی تعیین کننده قیمت آهن بر اساس واحد تولیدی آن است. از جمله این واحد ها می توان به گروه صنعتی سپاهان، فولاد مبارکه، شرکت پروفیل آسیا، آهن اسفنجی فولاد سفید دشت، واحد تولیدی خراسان، فولاد اردکان و غیره اشاره نمود.

به عنوان مثال:

 • هر کیلو ورق آهن ۱۰ فولاد مبارکه ۶۷۵۰ تومان
 • هر شاخه تیر آهن ذوب آهن ۷۶۰٫۰۰۰ تومان

و غیره…

 

راهکارهای انجام معاملات صحیح و به دور از خطر خسارت در اثر نوسانات بازار

 

در انتها اشاره به این مطلب ضروری است که خریداران محترم بازار مصنوعات آهن باید این نکته حیاتی را به خاطر داشته باشند که نوسانات آنی قیمت مصنوعات فلزی می تواند در تناژ بالا جهت انجام پروژه های عمرانی خسارت های جبران ناپذیری را به آن ها وارد نماید به همین دلیل حتی پیشکسوتان عرصه ساخت و ساز و افراد خبره و با تجربه نیز بی نیاز از مشاوره با کارشناسان حوزه مربوط نیستند چرا که آگاهی از آخرین تحولات فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت آهن نیازمند بررسی مداوم و لحظه ای است و مشاوره با تحلیلگران بازار می تواند شما را در انجام یک پروژه موفق یاری نماید.

بر این اساس سایت مهد فولاد با ایجاد کانال های ارتباطی متعدد از جمله پاسخگویی تلفنی، کانال تلگرامی، مشاوره آنلاین و ارائه راهکارهای کاربردی در سایت، امکان اطلاع از آخرین تحولات قیمت روز اهن الات در بازارهای مختلف را فراهم آورده است.

به امید آنکه با ایجاد این بسترها بتوانیم گام کوچکی در موفقیت روز افزون شما داشته باشیم.

عرضه و تقاضا به چه مقدار در قیمت روز آهن آلات تاثیر گذار است؟

در حال حاضر التهابات تقاضای فولاد در بازار داخل تنها باعث رکود یا رونق معاملات می‌شود و تعیین قیمت روز آهن آلات، باز هم بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی انجام می‌شود. اما عامل عرضه و تقاضا به تدریج و در سال های آتی پررنگ‌تر خواهد شد؛ چرا که روند بازگشایی طرح‌های جدید فولادی در ایران در یکسال گذشته به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریبا در هر ماه یک طرح فولادی چند صد هزار تنی تا یک میلیون تنی وارد بازار عرضه شده و این روند مداوم است. بنابراین از سال ۹۳ واردات فولادخام و مقاطع ساده ساختمانی قطع شده و تاثیر قیمت فولاد وارداتی کمتر شده و نهایتا عوامل رقابتی داخلی قیمت فولاد را تعیین می‌کنند. ادامه افزایش ظرفیت تولید داخلی، کارخانه‌های فولاد کشور را وادار به کاهش قیمت تمام شده خواهد کرد و تنها در آن صورت است که مفهوم واقعی رقابت شکل گرفته و توجه واحدهای تولید فولاد به طور واقعی به مسائلی مانند افزایش بهره‌وری جلب خواهد شد.

عرضه و تقاضا به چه مقدار در قیمت روز آهن آلات تاثیر گذار است؟

در حال حاضر التهابات تقاضای فولاد در بازار داخل تنها باعث رکود یا رونق معاملات می‌شود و تعیین قیمت روز آهن آلات، باز هم بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی انجام می‌شود. اما عامل عرضه و تقاضا به تدریج و در سال های آتی پررنگ‌تر خواهد شد؛ چرا که روند بازگشایی طرح‌های جدید فولادی در ایران در یکسال گذشته به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریبا در هر ماه یک طرح فولادی چند صد هزار تنی تا یک میلیون تنی وارد بازار عرضه شده و این روند مداوم است. بنابراین از سال ۹۳ واردات فولادخام و مقاطع ساده ساختمانی قطع شده و تاثیر قیمت فولاد وارداتی کمتر شده و نهایتا عوامل رقابتی داخلی قیمت فولاد را تعیین می‌کنند. ادامه افزایش ظرفیت تولید داخلی، کارخانه‌های فولاد کشور را وادار به کاهش قیمت تمام شده خواهد کرد و تنها در آن صورت است که مفهوم واقعی رقابت شکل گرفته و توجه واحدهای تولید فولاد به طور واقعی به مسائلی مانند افزایش بهره‌وری جلب خواهد شد.

فولاد یک محصول جهانی!

یکی از عوامل تاثیر بر قیمت روز آهن آلات، در نظر گرفتن فولاد به‌عنوان یک محصول جهانی است و تجار بدون در نظر گرفتن شرایط بازارهای جهانی نمی‌توانند برنامه‌ریزی‌های مناسب را اتخاذ نمایند. فعالان بازار سرمایه باید قبل از خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی در حوزه فولاد، به آمارهای جهانی، تحلیل و آنالیز‌های این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشند. به‌عنوان نمونه قیمت روز آهن آلات و تقاضای این محصول دائماً در حال تغییر است و تغییرات این شاخص‌ها می‌تواند در قیمت سهام شرکت‌های فولادی موجود در بازار سرمایه نیز تأثیر بگذارد.

ساخت و ساز به عنوان یک عامل موثر بر قیمت روز آهن آلات!

افزایش ساخت‌وساز در کشور نیز از عوامل دیگری است که رونق شرکت‌های فولادی را به دنبال می آورد. اما با توجه به اینکه در چند سال گذشته وضعیت بازار کساد است و افزایش نرخ وام‌های مسکن هم تا الآن نتوانسته رونق قابل توجهی را در این بازار ایجاد کند، همچنان پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های فولادی در بازار مسکن نتوانند سهم بازار بیشتری کسب کنند.

سیاست گذاری های دولت چقدر در تایین قیمت روز آهن آلات موثر است؟

برنامه های دولت ازجمله عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های صاحبان کسب و کار فولاد است؛ این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف حاکم است.

فواید آگاهی از قیمت روز آهن آلات

برای خرید موفق هر محصولی نیاز است مراحلی مانند تحقیق، مشاوره، تحلیل نیاز های خود، خرید از منابع معتبر و … را طی نمایید. یکی از این مراحل، دریافت و مقایسه قیمت محصول مورد نظر از چندین منبع معتبر است. امروزه با افزایش رقابت های موجود در صنعت فولاد زمینه کلاهبرداری و فریب اشخاص وجود دارد. در این بین صاحبان کسب و کار ها باید توجه داشته باشند قیمت روز آهن آلات را با توجه به شرایط و اوضاع و احول سنجیده و از چندین منبع معتبر اقدام به اخذ قیمت روز آهن آلات نمایند. صاحبان کسب و کار هایی مانند صنایع کشتی سازی، صنایع ساخت وسایل نقلیه، ساخت وسایل خانگی و … ناچارند برای رعایت موارد فوق اقدام به آگاهی قیمت روز آهن آلات نمایند.

دلیل افزایش قیمت آهن آلات در معاملات اخیر عموما به سه دلیل اصلی بر می گردد:

نخستین علت تحریم‌ها بود که موجب کاهش حجم صادرات آهن آلات ایران شد و این امر باعث شد که تجار در مورد خرید و تکمیل موجودی انبارهای خود مردد باشند. یکی  از اصلی ترین علل التهابات بازار آهن این بود که به جهت کاهش موجودی انبار های داخلی میزان تقاضا کاهش یافت.

دومین دلیل ، افزایش قیمت ارز و در نتیجه باعث تجدید تورم ها در مدت گذاشته شد که بازار آهن ناچارا از این موضوع تأثیر گرفت.

دلیل سوم را می‌توان بسته شدن کارخانه‌ها و شرایط نا مناسب صاحبان کسب و کار دانست که موجب کاهش عرضه در هنگام وجود تقاضا می‌شد و همین امر بر افزایش قیمت‌ روز آهن آلات دامن می‌زد

روند آگاهی از قیمت روز آهن و خرید آهن از آهن اپ به چه صورت است؟

برای خرید محصولات و سفارش کالاهای خود میتوانید با مشاهده لیست قیمت روز آهن و اضافه کردن به سبد خرید ، فرایند خرید را تکمیل کرده یا با مشاوران آهن اپ در تماس باشید.

آیا قیمت آهن در سایت آهن اپ به روز است؟

برای خرید محصولات و سفارش کالاهای خود میتوانید با مشاهده لیست قیمت روز آهن و اضافه کردن به سبد خرید ، فرایند خرید را تکمیل کرده یا با مشاوران آهن اپ در تماس باشید.

عرضه و تقاضا به چه مقدار در قیمت روز آهن آلات تاثیر گذار است؟

در حال حاضر التهابات تقاضای فولاد در بازار داخل تنها باعث رکود یا رونق معاملات می‌شود و تعیین قیمت روز آهن آلات، باز هم بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی انجام می‌شود. اما عامل عرضه و تقاضا به تدریج و در سال های آتی پررنگ ‌تر خواهد شد؛ چرا که روند بازگشایی طرح‌های جدید فولادی در ایران در یکسال گذشته به گونه‌ای پیش می‌رود که تقریبا در هر ماه یک طرح فولادی چند صد هزار تنی تا یک میلیون تنی وارد بازار عرضه شده و این روند مداوم است.