سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
ورق گالوانیزه هفت الماس- بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۸    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۱۰۲,۹۰۰ ۱۰۱,۹۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۱۰۲,۹۰۰ ۱۰۱,۹۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۸۸,۸۰۰ ۸۷,۸۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۸۸,۸۰۰ ۸۷,۸۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۸۱,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۸۱,۹۰۰ ۸۰,۹۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۷۶,۹۰۰ ۷۵,۹۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۷۶,۹۰۰ ۷۵,۹۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1000 ۷۷,۹۰۰ ۷۶,۹۰۰
0/80 میل Roll عرض mm 1250 ۷۷,۹۰۰ ۷۶,۹۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1000 ۷۶,۹۰۰ ۷۵,۹۰۰
0/90 میل Roll عرض mm 1250 ۷۶,۹۰۰ ۷۵,۹۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1000 ۸۲,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
1/00 میل Roll عرض mm 1250 ۸۲,۷۰۰ ۸۱,۷۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1000 ۸۲,۵۰۰ ۸۱,۰۰۰
1/25 میل Roll عرض mm 1250 ۸۲,۵۰۰ ۸۱,۰۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1000 ۸۳,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
1/50 میل Roll عرض mm 1250 ۸۳,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1000 ۸۳,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
2/00 میل Roll عرض mm 1250 ۸۳,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
2/50 میل Roll عرض mm 1000 ۸۳,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
2/50 میل Roll عرض mm 1250 ۸۳,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
ورق گالوانیزه برشی کاشان:۱۳۹۸/۵/۸    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
0/40 میل Roll عرض mm 1000 ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
0/40 میل Roll عرض mm 1250 ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1000 ۹۴,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
0/50 میل Roll عرض mm 1250 ۹۴,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1000 ۸۷,۲۰۰ ۸۶,۲۰۰
0/60 میل Roll عرض mm 1250 ۸۷,۲۰۰ ۸۶,۲۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1000 ۸۳,۷۰۰ ۸۲,۷۰۰
0/70 میل Roll عرض mm 1250 ۸۳,۷۰۰ ۸۲,۷۰۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش