سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران
تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 IPE شاخه 12 متری ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
14 IPE شاخه 12 متري ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴۳,۸۰۰
16 IPE شاخه 12 متري ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۰
18 IPE شاخه 12 متري ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰
27 IPE شاخه 12 متري ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۰۰
30 IPE شاخه 12 متري ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 IPE شاخه 12 متري ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۷,۷۵۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
18 IPE شاخه 12 متري ۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
24 IPE شاخه 12 متري ۰ ۰
تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
IPE 14 شاخه 12 متری سبک ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۵۷۰,۰۰۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۰
تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :۱۳۹۸/۵/۱۲    
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 IPE شاخه 12 متري يزد ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰
16 IPE شاخه 12 متري يزد ۰ ۴۲,۲۰۰
18 IPE شاخه 12 متري يزد ۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري يزد ۰ ۰
14 IPE شاخه 12متري ماهان ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰
16 IPE شاخه 12متري ماهان ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰
18 IPE شاخه 12متري ماهان ۰ ۰
16 IPE شاخه 12متري تبریز ۰ ۴۴,۰۰۰
18 IPE شاخه 12متري تبریز ۰ ۴۴,۰۰۰
14 IPE شاخه 12متر کرمانشاه ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰
16 IPE شاخه 12متر کرمانشاه ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۰
IPE 14 شاخه 12 متری اهواز ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰


با تشکر از شما

ثبت سفارش