سلام ، به وبسایت رسمی آهن اپ خوش آمدید.
کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک 33 واحد 2
ایران ، تهران

تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۰۱ /۱۱ /۱۳۹۸

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان۷۶۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان۹۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۵,۳۳۰ تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان۳,۸۳۰,۰۰۰ تومان– تومان

تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :۰۱ /۱۱ /۱۳۹۸

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد اشتهارد۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد اشتهارد۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد اشتهارد تومان– تومان

تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :۰۱ /۱۱ /۱۳۹۸

ویژهافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ فایکو ساری۸۰۰,۰۰۰ تومان۸۰۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ساری۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ساری۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ فایکو ساری۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ساری۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱,۷۰۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ فایکو ساری۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :۰۱ /۱۱ /۱۳۹۸

افزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خریدافزودن به سبد خرید
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن ۱۴ ابهر۷۲۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ اهواز۷۵۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ بناب۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۵۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه۷۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ ماهان۶۹۰,۰۰۰ تومان۶۷۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ ماهکارفلز۷۰۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۴ یزد۷۶۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ تبریز۹۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ ماهان۹۸۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۶ یزد تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ تبریز۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان– تومان
تیرآهن ۱۸ ماهان۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ یزد تومان– تومان
تیرآهن ۲۰ یزد تومان– تومان
دریافت مشاوره رایگان
جهت استفاده از مشاوره رایگان شماره تلفن خود راوارد نمایید

ارسال
close-link