میلگرد کارخانه ذوب آهن
بروز رسانی :: 1397/9/17    ساعت 15:19
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
8001میلگرد A3"124050043550
8002میلگرد A3"144030042550
8003میلگرد A3"164030042550
8004میلگرد A3"183950039050
8005میلگرد A3"20تماس بگیرید39550
8006میلگرد A3"223900039050
8007میلگرد A3"253999839550
8008میلگرد A3"283900039050
8009میلگرد A3"323900039050
میلگرد کارخانه فایکو
بروز رسانی :: 1397/9/18    ساعت 12:36
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
8010میلگرد A3"10تماس بگیرید38800
8011میلگرد A3"123900038800
8012میلگرد A3"143700037800
8013میلگرد A3"163700037800
8014میلگرد A3"183700037800
8015میلگرد A3"203700037800
8016میلگرد A3"223700037800
8017میلگرد A3"253700037800
8018میلگرد A3"28تماس بگیرید37800
801900میلگرد A3"323700037800
میلگرد کارخانه آریان
بروز رسانی :: 1397/9/18    ساعت 12:39
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
8020میلگرد A2 "103685038000
8021میلگرد A2"123685038000
8022میلگرد A3"1037350تماس بگیرید
8023میلگرد A3"1237350تماس بگیرید
8024میلگرد A3"1436850تماس بگیرید
8025میلگرد A3"16تماس بگیریدتماس بگیرید
8026میلگرد A3"18تماس بگیریدتماس بگیرید
8027میلگرد A3"20تماس بگیریدتماس بگیرید
8028میلگرد A3"2236850تماس بگیرید
8029میلگرد A3"25تماس بگیریدتماس بگیرید
8030میلگرد A3"2836850تماس بگیرید
8031میلگرد A3"32تماس بگیریدتماس بگیرید
میلگرد کارخانه هیربد زرندیه
بروز رسانی :: 1397/8/9    ساعت 14:52
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
8032میلگرد A2"83000031000
8033میلگرد A2"103100032000
8034میلگرد A2"123200033000
8035میلگرد A3"143300034000
8036میلگرد A3"163400035000
8037میلگرد A3"183500036000
8038میلگرد A3"203600037000
8039میلگرد A3"223700038000
8040میلگرد A3"253800039000
8041میلگرد A3"283900040000
8042میلگرد A3"324000041000
میلگرد کارخانه فولاد خراسان
بروز رسانی :: 1397/9/18    ساعت 13:06
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
8043میلگرد A3"10تماس بگیریدتماس بگیرید
8044میلگرد A3"12تماس بگیریدتماس بگیرید
8045میلگرد A3"143830039200
8046میلگرد A3"163830039200
8047میلگرد A3"183830038500
8048میلگرد A3"203830038500
8049میلگرد A3"223830038500
8050میلگرد A3"253830038500
8051میلگرد A3"283830038500
8052میلگرد A3"3239400تماس بگیرید
میلگرد کارخانه قزوین و پارس
بروز رسانی :: 1397/9/18    ساعت 13:07
کدنامسایزقیمت کارخانهقیمت تهرانجزئیات
8052میلگرد A2 قزوین"83700037800
8053میلگرد A2 قزوین"1037000تماس بگیرید
8054میلگرد A2 قزوین"123700036800
8055میلگرد A2 قزوین"143700036800
8056میلگرد A2 قزوین"163700036800
8057میلگرد A2 قزوین"183700036800
8058میلگرد A2 پارس"83700036800
8059میلگرد A2 پارس"103700036800
8060میلگرد A2 پارس"12تماس بگیریدتماس بگیرید