تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۲۶
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 IPE شاخه 12 متری ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12 متري ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۴۸,۴۰۰
16 IPE شاخه 12 متري ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۴۲,۶۰۰
18 IPE شاخه 12 متري ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۳۶,۲۰۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰
27 IPE شاخه 12 متري ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰
30 IPE شاخه 12 متري ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۵۰۰
تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۲۴
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۲
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
IPE 14 شاخه 12 متری سبک ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12 متري ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
18 IPE شاخه 12 متري ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۵۰,۰۰۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۲    ساعت ۱۶:۳۵
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
16 IPE شاخه 12 متري يزد ۷,۳۷۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12متري ماهان ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12متري ماهان ۷,۳۷۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12متري ماهان ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۰