تیرآهن ذوب آهن اصفهان - بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
12 IPE شاخه 12 متری ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰,۳۰۰
14 IPE شاخه 12 متري ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰
16 IPE شاخه 12 متري ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۳۸,۶۰۰
18 IPE شاخه 12 متري ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۳۷,۹۰۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰
27 IPE شاخه 12 متري ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰
30 IPE شاخه 12 متري ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰
تیرآهن آریان فولاد اشتهارد - بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
تیرآهن فایکو ساری - بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
IPE 14 شاخه 12 متری سبک ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۰
14 IPE شاخه 12 متري ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12 متري ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12 متري ۸,۳۵۰,۰۰۰ ۰
20 IPE شاخه 12 متري ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
22 IPE شاخه 12 متري ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ۰
24 IPE شاخه 12 متري ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۰
تیرآهن متفرقه - بروزرسانی :۱۳۹۷/۹/۱۹    ساعت ۱۲:۲۵
نام کالافی تهرانفی کارخانهمشاهده نمودار
14 IPE شاخه 12متري ماهان ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰
16 IPE شاخه 12متري ماهان ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۰
18 IPE شاخه 12متري ماهان ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۰